Středa, 24 dubna
Shadow

Dnes vychází středověká detektivka Smrt šumavského poustevníka a již čtvrté vydání knihy Sběratelé ostatků Vlastimila Vondrušky

Spread the love

Spisovatel a historik Vlastimil Vondruška napsal již třicátý druhý napínavý příběh v hlavní roli s Oldřichem z Chlumu. Tentokrát mu přichystal velmi nebezpečnou misi, ve které klíčovou roli sehrál, jak název napovídá, poustevník, a situoval ji do šumavského podhůří, na hranici s Bavorskem.

Smrt šumavského poustevníka je proto od těch předchozích knih trochu odlišná. Moderním jazykem řečeno, je to středověký špionážní thriller. Výzvědná a špionážní služba fungovala již v antice. Známe ji rovněž ze středověkých panovnických dvorů. Nesmíme si ji ovšem představovat jako tu dnešní, kdy v kancelářích sedí analytici a shromažďují nejrůznější data. Ve středověku byli výzvědnými úkoly pověřováni jednotlivci. „Špiony“ byli v první řadě představitelé církve a pak významní velmožové, pověření diplomatickými úkoly. Často informace, kterými se dnes živí bulvár. Koho si má vzít panovníkova dcera, jak panovník vychází se svou manželkou, neboť přes ni fungovalo většinou spojenectví s jejím otcem, také panovníkem. A pak se sledovalo, kdo s kým se sešel a o čem jednal. Takže klasické mocenské zprávy. Ovšem spadal sem i politický terorismus, protože řada vládců té doby byla různými způsoby zavražděna,“ vysvětluje Vlastimil Vondruška.

A jak do toho zapadá poustevník? „Nechci prozrazovat zápletku, ale mohu prozradit, že jeho historickým předobrazem byl poustevník Vintíř, který v 11. století provedl tajnými stezkami v šumavských hvozdech vojska římského císaře, aby vpadla českému knížeti Břetislavovi do zad. Právě díky téhle legendě Oldřich z Chlumu zpočátku tápe,“ doplňuje autor.

Smrt šumavského poustevníka, Vlastimil Vondruška

Na Oldřicha z Chlumu se obrátí o pomoc purkrabí pražského hradu Johánek z Poděhús. Před časem založil se svým zetěm Jarošem nedaleko Domažlic hrad Pušperk, který má přispět k ochraně zemské hranice. S Bavorskem jsou teď vztahy napjaté a nejspíše se chystá válka. Proto může být každá neobvyklá událost varováním. Jeho zeť našel poblíž hradu mrtvého poustevníka Baltazara, který žil v lesní chatrči u posvátné studánky. Kdo by však zabíjel muže se svatou pověstí, který nic nevlastnil a nikomu nevadil?

Nakladatelství MOBA připravilo již čtvrté vydání knihy Vlastimila Vondrušky Sběratelé ostatků s novým designem obálky.

Martin ze Stvolna se vrací z Francie do Prahy, aby dokončil studia na nově založené univerzitě. Ani v Praze však nemá možnost školu dokončit. Zaplete se do domácí války s jihočeskými Rožmberky a posléze se stane služebníkem císaře Karla IV. Ten ho pověří úkolem získávat pro katedrálu svatého Víta ostatky. Putuje do Německa, kde potkává dávného přítele Konráda z Wormsu. Zde se znovu dostane do konfliktu s inkvizicí a prchá do severní Itálie. V přestrojení dál pracuje pro císaře Karla IV. a složitými cestami pro něho vykupuje vzácné relikvie.