Sobota, 18 května
Shadow

Češi nakupují kozy a prasata na pomoc dětem ve Rwandě

Spread the love

Týden od vyhlášení charitativní crowdfundingové sbírky, kterou na podporu dětí ve Rwandě vyhlásil český UNICEF (Dětský fond OSN), už Češi prostřednictvím webu darujspravne.cz nakoupili 60 koz a 13 prasat. Zvířata zajistí trvalou obživu pro 100 nejchudších rodin a sirotků ve středoafrické Rwandě, kde český UNICEF dlouhodobě cíleně pomáhá. Kampaň zaštítila spisovatelka Bára Nesvadbová, se svým virálním videem se zapojili také moderátoři rádia Evropa 2.

Kampaň potrvá celkem 45 dní, ale už za první týden se podařilo získat více než tři čtvrtiny z celkové částky 153 750 Kč. Nejpopulárnější je mezi dárci nákup kozy – cena jedné je 905 Kč a Češi jich přes darujspravne.cz nakoupili zatím 60. Druhou nejpopulárnější formou pomoci je roční příspěvek na komunitní spoření, které místním ženám umožňuje start vlastního drobného podnikání a vytváří rezervy pro případ nemoci nebo neúrody – dárci už takto podpořili 28 žen. 13 dárců také přispělo na nákup prasete, které stojí 1 810 Kč. Doposud nejvyšší dar ve výši 9 000 Kč poskytl dárce z Opavy, který se rozhodl zůstat v anonymitě.

Aktuálně zbývá vybrat něco málo přes 36 tisíc korun, což odpovídá hodnotě 20 prasátek. Dosažením cílové částky ale kampaň nekončí, přispívat je možné až do 26. srpna, a společně se tak můžeme složit na ještě větší stádo,“ říká ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Kampaň má mezi našimi příznivci velký ohlas. Několik lidí se mimo jiné dotazovalo na možnost přispět věcným darem. Zajistit nezbytná povolení a transport českých koz a prasat do Afriky by však bylo velmi náročné, je mnohem jednodušší a levnější zvířata pořídit přímo na místě. Příjemci tak navíc mají možnost si „své“ zvíře sami vybrat, takže se tím posiluje jejich odpovědnost,“ dodává Pavla Gomba.

Stejně jako u komerčních crowdfundingových sbírek mohou dárci získat unikátní odměny. Každý, kdo přispěje na pořízení jedné kozy v hodnotě 905 Kč, dostane od Báry Nesvadbové poštou pohlednici s jejím vlastnoručním podpisem. Za dar ve výši 9 000 Kč (10 koz nebo 5 prasátek) je potom možné zajít s Bárou na kávu nebo navštívit studio Evropy 2 a osobně se setkat s moderátory.

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější – do rozvojových zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 90 procent ze získaných prostředků.

Stádo koz a vkladní knížka je charitativní crowdfundingová sbírka, kterou český UNICEF spustil ve čtvrtek 13. července na portálu darujspravne.cz. Cílem je získat částku 153 750 Kč na nákup koz a prasat pro nejchudší rodiny a sirotky ve Rwandě a také na rozjezd vlastního podnikání pro 100 místních žen. Patronkou sbírky, která potrvá 45 dní (tj. do soboty 26. srpna), se stala spisovatelka Bára Nesvadbová, která středoafrickou Rwandu a programy UNICEF na pomoc místním dětem osobně navštívila v březnu 2017. Kampaň podpořili také moderátoři rádia Evropa 2 v čele s Petrem Cerhou, alias Nastym. Stejně jako u klasických crowdfundingových sbírek mohou dárci za svou podporu získat unikátní odměny. Provoz dárcovského portálu je zcela zdarma, takže veškeré získané prostředky budou použity na pomoc dětem. 

Český UNICEF ve Rwandě dlouhodobě významně pomáhá – díky podpoře českých dárců se podařilo vybudovat zdroje pitné vody a školní jídelny pro komunity v Mayange a Bukamba, zajistit náhradní rodinnou péči pro 213 sirotků z centra Gitagata, reintegrovat 450 dětí ulice v hlavním městě Kigali a podpořit péči o další stovky dětí v centru Fidesco. Pro bližší představení šíře těchto programů a vytipování nových projektů připravil UNICEF ČR v březnu 2017 ve spolupráci s šéfredaktorkou časopisu Harper’s Bazaar, Barbarou Nesvadbovou, návštěvu terénních programů na pomoc rwandským dětem. Více o této misi zde.