Čtvrtek, 25 července
Shadow

Přijímačky na střední školy: letos poprvé podle nových pravidel

Spread the love

Už za pár dní odstartuje podávání přihlášek na střední školy. Současní deváťáci mají na odevzdání podle nových pravidel 20 dní. Vybrat si mohou o jednu školu navíc, přihlásit by se měli elektronicky. Jak hodnotí změny ředitelé škol?

Přijímací řízení na střední školy proběhne letos podle nových pravidel. Jednou z největších změn je možnost podat přihlášku namísto dvou škol hned na tři. Změn je ale mnohem víc. „Primárně pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat až tři přihlášky, a to na tři různé střední školy či obory vzdělání. Dříve byla možnost podat pouze dvě přihlášky. S uvedenou změnou souvisí i zcela nový tiskopis přihlášky. Nový je i termín, kdy je třeba v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlášku odevzdat, a sice mezi 1. až 20. únorem. Změnou prošel i způsob podání přihlášek na střední školy, kdy má uchazeč na výběr ze tří možností, tou první je elektronické podání s ověřenou elektronickou identitou, druhou podání výpisu vytištěného z online systému a třetí podání vyplněného tiskopisu s přílohami. Preferována je první varianta podávání pomocí elektronických přihlášek přes doménu www.dipsy.cz. Veškeré přijímací řízení pak bude probíhat přes tuto doménu,“ popsal hlavní změny Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné
školy Jarov (SOŠJ).


Zásadní je, jakou školu uchazeč uvede na první místo. Dostane-li se na všechny tři vypsané školy, nemůže si už vybrat, kde bude nakonec studovat, přijat bude na první školu v seznamu. „Pořadí je důležité pro určení, na jakou školu nebo obor bude uchazeč přijat. Pokud bude ‚nad čarou‘ ve více oborech, automaticky bude přijat na školu, kterou uvedl na přihlášce nejvýše. V minulých letech se podávalo odvolání, pokud byl uchazeč ‚pod čarou‘ a doufal, že se do oboru nezapíše, respektive neodevzdá zápisový lístek dostatečný počet uchazečů, aby se v pořadí dostal ‚nad
čáru‘. Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky prioritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů. Toto je velmi důležité, protože situace s odvoláním a podáváním dalších a dalších přihlášek uchazeče a jejich rodiče stresovala a velmi dlouhou dobu nevěděli, zda a kam budou přijati,“ vysvětlil Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT).


Podání přihlášky by mělo být jednodušší především pro samotné uchazeče. V novém systému DIPSY je možné podat přihlášky elektronicky na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita aj.) včetně napojení na registr škol a obyvatel. „Pokud zákonný zástupce podá přihlášku elektronicky s využitím identity, vstoupí do moderního systému komunikace se školou, aniž by se musel někam složitě dovolávat
nebo do školy chodit,“ podotkl Martin Vodička. Nový systém by měl ulevit od byrokracie i školám. Přetrvávající možnost podat přihlášky v papírové formě ale představuje pro školy administrativní zátěž. Ředitelé se navíc obávají
chybovosti. „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předpokládá, že většina uchazečů využije k podání přihlášek elektronickou variantu s ověřenou identitou. Nicméně lze předpokládat, že vzhledem k zcela novému systému přijímacího řízení využije řada uchazečů, především o učební obory vzdělání, klasickou papírovou variantu přihlášky, kterou odevzdají školám.

Tuto papírovou přihlášku pak musí za uchazeče do elektronického systému vkládat škola, přičemž na tuto administraci mají školy pouze několik málo dnů. To v případě až několika stovek takových přihlášek bude personálně obtížné zvládnout a bude to jistě zvyšovat procento chyb,“ řekl Miloslav Janeček. S ním souhlasí i ředitel IT školy Martin Vodička, ale dodává i řadu pozitiv: „Věřím, že celkově přinese nový digitální systém zákonným zástupcům uchazeče a škole úlevu. První kolo přijímacího řízení má jednotný termín vyhlášení výsledků 15. května, odpadají zápisové lístky i souběžné přijetí uchazeče na více škol či oborů,“ uvedl Martin Vodička.

Podle ředitelů je hodnocení nového systému předčasné, obavy vyvolává rychlost, s jakou začala nová pravidla platit. „Ke změně došlo velmi rychle, příslušná legislativa nabyla účinnosti 1. 1. letošního roku a školy mají se systémem začít pracovat a ideálně vyhlásit kompletní znění kritérií kol přijímacího řízení už 15. ledna. Ještě v prvním lednovém týdnu ale nebyl k dispozici ani tiskopis přihlášky a nikdo ze středních škol ještě neměl možnost s novým elektronickým
systémem pracovat. Takto složitý projekt a systém by bezpochyby zasluhoval mnohem delší období pilotáže a odladění,“ míní Miloslav Janeček.


Pravidla jsou stejná pro střední školy s maturitou i učební obory. Podle ředitele jedné z největších odborných škol v Česku byl ale právě nyní prostor pro to přizpůsobit pravidla podle typu škol. „Nová podoba přijímacího řízení na střední školy se stále striktně zaměřuje pouze na studijní maturitní obory vzdělání. Zcela však pomíjí potřeby a specifika učňovského školství. Byla zde třeba možnost řešit přijímací řízení na studijní maturitní obory a učební obory paralelně. Na učební obory například standardně neprobíhají přijímací zkoušky, přesto všechny termíny a nový
elektronický systém pracují s principem přijímacích zkoušek. V poslední době je znát velký tlak MŠMT a většiny krajů, jako zřizovatelů středních škol, zvyšovat objem maturitních oborů vzdělání a každého uchazeče, bez ohledu na jeho studijní předpoklady, dostat do maturitního oboru. Toto přeceňování sil a studijní neúspěch pak dělají nešťastným samotné žáky i jejich rodiče. Navíc tento trend jde zcela proti požadavku zaměstnavatelů a firem na trhu práce, kteří řemeslníky velmi poptávají,“ uzavřel Miloslav Janeček.