Čtvrtek, 13 června
Shadow

PRÁM ve Staré čističce pro Sluneční paprsek

Spread the love
V Ekotechnickém muzeu Stará čistírna odpadních vod probíhá v současnosti v rámci prohlídkové trasy i výstava děl umělců Studia PRÁM. Vernisáž výstavy proběhla v rámci slavnostní prezentace novinky Převozníkova prámu, na kterém se návštevníci mohou projet jednou z podzemních nádrží.
Prezentovaná díla společný projekt Studia PRÁM jsou komorním výběrem děl vznikajících v jednom místě z různých důvodů pod různými vlivy a směřující k různým cílům, ale se stejnou touhou.
Jedná se o prodejní výstavu a 20 % výtěžku z prodeje se věnuje zapsanému spolku Sluneční paprsek, který pořádá ozdravné pobyty určené především pro děti, jež prodělaly hemato-onkologické onemocnění, jsou chronicky a vážně nemocné. Dále pak pro děti nemocné a vyrůstající v dětském domově, s definovanou psychickou deprivací (např. rozvod rodičů, týraní apod.) a s jiným těžkým somatickým či psychosociálním handicapem.
Prodejní výstava vyvrcholí společenským, slavnostním a přitom velmi uvolněným večerem v úterý 27. 6. 2017 od 18:30 charitativní aukcí. Díla vybraná do aukce přinesou Slunečnímu paprsku ještě větší zisk, kromě již zmiňovaných 20 % z původní ceny bude hodnota daru navýšena i o částku, o kterou se základní cena díla v aukci zvýší.


Foto: Petr Bureš