Pátek, 21 června
Shadow

Jak se rodí ajťáci v Česku? Nejstarší IT škola letos slaví 30 let

Spread the love

Soukromá střední škola výpočetní techniky (SSŠVT) byla první, která začátkem 90. let nabídla veřejnosti specializované vzdělání v informačních technologiích. A dodnes platí za jednu z mála odborných IT škol v Praze. Každý rok přijme kolem stovky nových uchazečů, zájemců o studium ale bývá i čtyřikrát tolik.


Když v roce 1994 parta nadšenců střední školu zaměřenou na IT zakládala, obor ICT v Česku prakticky neexistoval. „Lidé ale rozvoj technologií vnímali a poptávka po studiu byla od prvních let veliká. Začínali jsme hned se čtyřmi naplněnými třídami. Věřili jsme, že obor ICT bude mít v budoucnu velkou hodnotu, nikdo však nemohl tušit, do jakých rozměrů vyroste. Dnes informační technologie zasahují do všech odvětví a IT specialistů je citelný nedostatek. Vzdělání v IT je ‚sázka na jistotu‘,“ uvedl Martin Vodička, ředitel a zakladatel SSŠVT.


UPLATNĚNÍ UŽ PŘI ŠKOLE
Za 30 let svého fungování přivedla škola na pracovní trh stovky svých absolventů. Kariéra mladých IT odborníků obvykle začíná už při středoškolském studiu, kdy si plní praxi na brigádách v IT firmách. „Zaměstnavatelé pochopili, že hledat IT pracovníky mezi vysokoškoláky je leckdy pozdě, tam totiž mnoho studentů ICT oboru už nějakou práci má. Stále víc proto firmy poptávají studenty 3. a 4. ročníků středních škol, kteří mají dovednosti, ale zároveň si je mohou ‚vychovat‘. Nyní firmy oslovují naši školu s desítkami pracovních nabídek ročně. Absolventi a studenti vyšších ročníků si mohou vybírat,“ poukázal Martin Vodička. Kapacita IT školy na Proseku je 380 studentů, zkušenosti s prací ve
firmách nebo na vlastních projektech má většina z nich. Podnikání ještě před maturitou tu není výjimkou.


VŠE SI OSAHAT A VYZKOUŠET
Hlavní je na SSŠVT odbornost a praktické pojetí výuky. V posledních dvou ročnících žáci stráví zhruba polovinu učebních hodin u počítačů. „Klademe důraz na vlastní úsudek a logické myšlení, které je v IT oblasti nepostradatelné. Zásadní je častá výuka přímo s technologiemi, aby žáci chápali souvislosti a učili se přemýšlet. Teorie tomu samozřejmě předchází, ale prim hraje praktická výuka s počítači, která je v mnoha směrech efektivnější než výklad u tabule. Naučit se programovat, navrhnout počítačovou síť, nainstalovat a nakonfigurovat server, vytvořit dynamické webové stránky, navrhnout a nakódovat grafiku. To je základ, který naši absolventi ovládají a se kterým bez problémů uspějí na pracovním trhu,“ vyjmenoval Martin Vodička.


BEZ VYBAVENÍ TO NEJDE
Technologie se proměňují raketovou rychlostí a neustálá modernizace vybavení školy je pro kvalitní výuku ICT klíčová. „Ačkoli máme vždy kolem 30 studentů v jedné třídě, většinu času při výuce stráví na půlených hodinách. Díky prostorové kapacitě školy si to můžeme dovolit. Máme 10 vybavených učeben informačních technologií, které jsou každý rok modernizovány, aby plně vyhovovaly tempu hardwarového a softwarového rozvoje. Do školní sítě je připojeno víc než 220 počítačů, každý student a učitel má svůj e-mail a úložiště s možností přístupu nejen ze školy, ale i z domova,“ popsal Martin Vodička.


Škola si vše spravuje svépomocí a zapojuje do reálných úkolů také studenty. „První instalaci systému Windows 95 jsme prováděli z 15 disket. To si už dnes umí málokdo představit, jaká panika nastane, když se jedna disketa zatoulá,“ vzpomínal s úsměvem Martin Vodička. „Dnes provozujeme vlastní serverovnu s virtuálním prostředím a síťovou infrastrukturu s optickou páteřní sítí a stále si vše zařizujeme a vedeme sami, bez externích firem,“ dodal.


NEJNIŽŠÍ ŠKOLNÉ V PRAZE
Díky pečlivému hospodaření si škola může dovolit nadstandardní vybavení pro praktickou výuku a zároveň jedno z nejnižších školných v Praze – 21 900 Kč za školní rok a studenta. Částku může žák ještě snížit o prospěchové stipendium, a to až o sedm tisíc korun. „Výše školného se od počátku existence školy měnila jen minimálně, naší prioritou zůstává, aby byla škola dostupná každému, kdo na ni má – ovšem ne ve smyslu peněz, ale studiem. Na konci 90. let si lidé ještě hodně mysleli, že soukromá škola rovná se snadný zisk maturity, a tak se třeba stalo, že během školního roku školu opustilo téměř 30 dětí, tedy prakticky celá jedna třída, které neodhadly své schopnosti. To byl značný zásah do rozpočtu, ale ani tehdy jsme z nároků na studenty neslevili. Dnes už se to neděje, za celé
čtyři roky studia z jedné třídy odejdou jeden dva žáci. Ve velké konkurenci uchazečů si přihlášky podávají jen ti, kteří mají skutečnou motivaci se v IT oboru uplatnit,“ řekl Martin Vodička.


ŠKOLA SPJATÁ S PRAXÍ
Kromě technického vybavení si škola zakládá i na výběru svých pedagogů, kdy stále větší podíl zaujímají externí odborníci z praxe. „Sehnat kvalitní programátory, kteří by chtěli učit, není jednoduché. U nás pracuje 15 ICT specialistů, kteří jsou zaměstnáni na plný nebo i částečný úvazek. K tomu máme dalších šest externích pracovníků z firem, kteří chodí vyučovat odborné předměty na pár hodin týdně. Škola sice stojí na pedagogických pracovnících na plný úvazek, ale sledujeme, že intenzivní zapojení profesionálů do výuky v poslední dekádě se velmi vyplácí. Pro studenty představují dobré motivátory a škole přináší vítanou pomoc při plánování obsahu výuky. Díky svým profesním
aktivitám dokáží předvídat, jaká témata jsou v praxi aktuální, co zařadit a co naopak vypustit, abychom měli čas na informatické novinky. Úzké spojení s IT specialisty z firem je v této oblasti nezbytné a otvírá cestu k efektivnímu odbornému vzdělávání,“ míní ředitel IT školy.