Pondělí, 22 července
Shadow

Botanická zahrada na cestách po pražských školách

Spread the love

Botanická zahrada hl. m. Prahy dlouhodobě nabízí vzdělávací programy pro školy. Jedná se o komentované prohlídky s průvodcem, výukové programy nebo workshopy v laboratorní učebně. Všechny tyto aktivity probíhají výlučně v areálu zahrady. Nově si botanická zahrada připravila projekt Botanická zahrada na cestách, kdy botaniku a svět
rostlin představuje žákům základních škol přímo v jejich třídách. Pestrý program žákům mimo jiné vysvětlí, jaký je rozdíl mezi botanickou zahradou a parkem. Hravou formou je seznámí s posláním botanické zahrady a ukáže, že botanika a studium rostlin nejsou žádná nuda. Žáci tak poznávají svět rostlin všemi smysly a proniknou pomocí
mikroskopů až na úroveň buněk. V současné době probíhá pilotní fáze, botanická zahrada bude program nabízet v zimním období. Roadshow podporuje generální partner, značka Hyundai, a Magistrát hl. m. Prahy.


„Vzdělávací programy v botanické zahradě mají školy ve velké oblibě. V roce 2023 jsme realizovali přes 800 programů
s našimi proškolenými průvodci. Velké oblibě se těší laboratorní učebna, kterou jsme otevřeli v roce 2022. Hledali
jsme možnosti vzdělávání pro školy v období zimy, kdy není zahrada tak atraktivní, a díky spolupráci s naším generálním partnerem, značkou Hyundai, nyní můžeme pestrou nabídku našich programů přivézt přímo do tříd a představit je tak žákům. V rámci pilotní fáze jsme se setkali s velmi kladnou odezvou,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.


Botanická zahrada na cestách je program určený žákům druhých až šestých tříd základních škol. Nabídne jim pohled do světa rostlin, pomocí různých aktivit ukáže význam rostlin pro planetu Zemi a představí jednoduché způsoby, jak vlastním chováním snížit uhlíkovou stopu a podpořit udržitelný rozvoj. Pro žáky je připravena práce s mikroskopem a binokulární lupou a také ukázky pěstování rostlin na živných půdách pro záchranné programy. Děti v rámci programu, který trvá 90 minut, prozkoumají rostliny nejen zrakem, ale zapojí i další smysly, tedy také chuť, čich, sluch či hmat. Zážitková prezentace nezapomíná ani na pedagogy. Představí jim pestrou nabídku dalších možných aktivit přímo v areálu botanické zahrady, s žáky se mohou zapojit do probíhajících aktivit a inspirovat se příklady dobré praxe, jak atraktivně učit o rostlinách a upevňovat povědomí o nezastupitelném významu rostlin pro naši planetu.