Sobota, 22 června
Shadow

Vlak Lemkin 2024 navštíví během jarní trasy dvanáct měst a pět krajů.Fotografie Antonína Kratochvíla připomenou 30 let od genocidy ve Rwandě

Spread the love

Již potřetí se za podpory ČD CARGO a CARBOSPED na české koleje vydá Vlak Lemkin. Jako první zastaví 20. května v Teplicích, kde ve 14:00 proběhne oficiální zahájení. Veřejnosti bude otevřen denně od 14:00 do 18:00. Čtyři speciálně upravené vagóny nabídnou interaktivní výstavu, která představí program k historii a prevenci genocidního násilí a také prostřednictvím fotografií Antonína Kratochvíla připomene 30 let od genocidy ve Rwandě. Z Teplic se vlak 23. května přesune do Mostu, následovat budou zastávky v Chomutově, Karlových Varech a dalších městech.


Slavnostní zahájení
Projekt Vlak Lemkin, za kterým stojí Centrum studií genocid Terezín, v loňském roce navštívilo více než 8 000 občanů České republiky a vzdělávací program absolvovalo 2 200 žáků ze základních i středních škol nejrůznějších zaměření. Oficiální zahájení letošní trasy se uskuteční v pondělí 20. května ve 14:00 u železniční stanice Teplice v Čechách, nástupiště 1a, staniční kolej 3a. V rámci programu proběhne diskuse s renomovaným fotografem Antonínem Kratochvílem a premiéra videoklipu hudebního uskupení S.V.A. Trio, který byl natočen v historickém vagónu Vlaku Lemkin v loňském roce.


Připomínka 30 let od genocidy ve Rwandě
Vlak Lemkin nese po Rafaelu Lemkinovi, polském právníkovi židovského původu, autorovi právní a vědecké koncepce pojmu genocida a hlavním iniciátorovi Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948, který se stal inspirací a symbolem boje za spravedlnost. „Našim cílem je představit veřejnosti významnou osobnost Rafaela Lemkina, který se zasloužil o to, že je genocida mezinárodním právem chápaná jako zločin. Prostřednictvím multimediální výstavy se snažíme přiblížit nejen jeho život, ale uctít i památku všech, kteří se v dějinách lidstva stali obětí masového vyvražďování. Právě letos si připomínáme 30 let od genocidy ve Rwandě, během níž bylo masově
zavražděno až 800 tisíc mužů, žen a dětí menšinové etnické skupiny Tutsiů. Tuto hrůznou událost návštěvníkům představíme prostřednictvím prezentace fotografií renomovaného fotografa Antonína Kratochvíla, který Rwandu navštívil v letech 1994 a 2017,“ říká k projektu Vlaku Lemkin ředitel Centra studií genocid Terezín Šimon Krbec a dodává: „Velmi si vážíme toho, že můžeme na projektu spolupracovat s tak významnou osobností světové fotografie, jako je právě Antonín Kratochvíl.“ Právě i s ním se budou moci návštěvníci osobně setkat na pondělním zahájení projektu. Multimediální výstava v umělecky upravených historických služebních vagonech Vlaku Lemkin nabídne i jiné příběhy. A to například osud Aurory Mardiganian, přeživší arménské genocidy a hlavní postavy němého filmu Ravished Armenia, vůbec prvního filmu o genocidním násilí v dějinách kinematografie: „Návštěvníci se prostřednictvím výstavy dozví i stručnou historii stalinského hladomoru na Ukrajině ve 30. letech 20. století a připomeneme i genocidu v Kambodži v letech 1975- 1978.

Promítat budeme také krátký film Hlasy z nenávratna natočený v roce 2024 v prostorách terezínského ghetta k připomínce 80 let od likvidace terezínského rodinného tábora v Osvětimi- Březince,“ dodává k programu ředitel Šimon Krbec. Součástí projektu jsou i speciální programy pro školy, které mohou po objednání navštívit vzdělávací
program mezi 8:00 a 14:00. „V minulém roce se programu zúčastnily stovky žáků základních i studentů středních škol různých zaměření. Multimediální výstava je unikátní příležitostí, jak žáky a studenty seznámit s významem pojmu genocida, a to nejen v kontextu historie, ale i současnosti,“ říká Šimon Krbec. Učitelé ocenili zajímavé pojetí výstavy, které se vymyká tradičnímu přístupu v muzejních expozicích a dokáže žáky více zaujmout a uvést jednotlivé události v kontextu světových dějin.


Autoři projektu plánují se vzděláváním o příčinách, původu a důsledcích genocid i pokračovat i letos: „Naším cílem je šíření poznatků mezinárodního vědeckého oboru studií genocid v České republice, proto se speciálními přednáškami pro školy pokračujeme i v letošním roce. V České republice i v zahraničí dlouhodobě spolupracujeme s předními univerzitními a výzkumnými pracovišti. Vědecké zkoumání, studium i vyučování o genocidách pak vnímáme jako nutný prostředek k ochraně demokratických společností, které jsou založeny na respektu k právům jednotlivců a menšin,“
zdůrazňuje Šimon Krbec.


Smyslem projektu Vlak Lemkin je zabránit politickým a sociálním tendencím, které prostřednictvím rasisticky, fundamentalisticky a antisemitsky zaměřených skupin a hnutí posilují nárůst nenávisti a násilí ve společnosti. Autory projektu Vlak Lemkin jsou Šimon Krbec a Pavel Chalupa.