Pátek, 24 května
Shadow

Multimediální dekonstrukce expedice na Blaník, bájnou horu tajemnou

Spread the love

3. května 2024 vstupuje do divadla DISK s autorským titulem Až bude nejhůř studentstvo 3. ročníku
Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. Tvůrčí tým našel svou inspiraci ve starodávném
mýtu o rytířích z Blaníku.


„Prvotním impulsem pro vznik inscenace byla legenda o blanických rytířích, na jejímž pozadí jsme
se zabývali tématy jako je apokalypsa, truchlení, vlastenectví, paměť, krajina nebo vzpomínky.
V inscenaci utváříme svět, ve kterém není jisté, jestli nejhůř už bylo, je, nebo teprve bude,” popisuje
Michaela Čajkovičová, jedna z režisérek inscenace.


„Multižánrovost a multimedialita jsou pro nás cestou k rozšíření nejen diváckého zážitku,” popisuje
režisérka Alexandra Reljićová. Projekt totiž vzniká na základě dekonstrukce expedice na Blaník,
kterou inscenační tým v počátku zkoušení podnikl a zaznamenal pomocí různých médií, jakými jsou
fotografie, zvukové záznamy, deníky nebo kresby. V rámci procesu zkoušení se kolektiv dále
zabývá přenosem těchto materiálů do specifických podmínek divadelního prostředí. “Zajímalo nás,
jak mohou různé dokumentární nebo asociativně nasbírané materiály koexistovat a zda mohou
divákovi umožnit truchlit nad světem, který už možná dávno zanikl,” doplňuje režisérka.


Inscenační tým využívá dokumentární materiály jako prostředek k mystifikování a rozšiřování
magického světa mýtu, kterým se nechal při tvorbě kolektivní autorské inscenace inspirovat.
Objevování performativity těchto pro divadlo netypických materiálů se stalo stěžejním bodem pro
vznik scénického tvaru. Ten divákovi nabízí proniknutí do témat, jakými jsou naděje, emoční úleva a
truchlení, což autorstvo pojmenovává jako procesy nutné k tomu, aby se člověk mohl v životě
posunout dál.


„Téma apokalypsy je pro nás hyperbolou k tomu, jakým způsobem vnímáme současný stav věcí,”
komentují režisérky způsob, jakým v inscenaci reflektují aktuální dění skrze archetypální příběh o
rytířích, který se objevuje v dílech, jako jsou například Staré pověsti české Aloise Jiráska nebo
Blaník, hora tajemná od Jarmily Svaté.